Místní referenda

Zde se dozvíte o aktuálně konaných místních referendech ve Visegrádských zemích, a především můžete sami popsat referendum konané u Vás. Pokud byste rádi referendum uspořádali a máte zájem o radu, obraťte se na nás.

Místní referendum (LR) je rozhodovací nástroj, který může komunita využít k tomu, aby společně rozhodovala o veřejných záležitostech. Právní formát pro místní referendum se stát od státu mirně liší, ale znají ho všechny demokratické země.

Předmět. Místní referendum má svá pravidla a otázka, o níž rozhoduje hlasování komunity, musí splňovat určité náležitosti. Nesmí například vést k zavedení normy, které by byla v rozporu s jiným zákonem nebo systémem správy. Měla by být jednoduchá a měla by být zodpověditelný prostým ano nebo ne. V některých zemích smí referendum kromě záležitostí v působnosti místního výkonného orgánu, vést i k odvolání zástupců tohoto orgánu (odvolání zastupitelstva místní samosprávy nebo starosty).

Oprávnění účastníci. Ne každý se referenda může účastnit a ne každý může referendum podnítit. Obvykle se jedná o všechny obyvatele s trvalým bydlištěm v dané obci, kteří mají volební právo a nejsou ve výkonu trestu.


Mechanismus. V České republice je mechanismus referenda celkem jednoduchý, naopak například v Bělorusku jde o velmi komplikovanou administrativní proceduru, která má sedm důležitých fází ještě před samotným hlasováním (formování výboru, schvalování relevance otázky, registrace atd.).

Financování. Ve visegrádských zemích musí náklady na konání referenda nést místní samospráva – je to demokratické právo občanů obce, a také jejich ústavní právo. V jiných zemích často náklady musí nést sami občané nebo organizátoři referenda.


Platnost a závaznost. U referend je třeba odlišovat platnost a závaznost. Platnost značí, ž referendum proběhlo podle pravidel, bylo legální a zúčastnil se ho alespoň minimální povinný počet voličů. Pro závaznost rozhodnutí vzhledem k místní samosprávě platí v různých zemích různé kvóty. V České republice musí pro jednu z možností v referendu hlasovat minimálně 50 % zúčastněných, a současně to musí být více než 25 % všech obyvatel obce, kteří měli právo volit. Smyslem je, aby menšina nerozhodovala o většině. Závaznost pak znamená, že výsledek musí být místní samosprávou uveden v praxi. Platné referendum tedy nemusí být závazné, naopak to neplatí.

Efektivita a funkčnost. V ČR je relativně vyšší počet místních referend než třeba v Polsku nebo na Slovensku. Jako nástroj uplatnění občanské kolektivní vůle fungují tedy v ČR dobře. Na Slovensku brání větší popularitě mimo jiné vysoká kvóta pro účast u referenda, aby bylo platné, v Polsku má naopak referendum trochu nešťastně pověst zbraně používané propagandisty k manipulaci s veřejným míněním. Al třeba se to změní...

 

Latest Cases

How to make a local referendum in Belarus

The post is in english as it's not translated to your language yet..

How to make a local referendum in Belarus

COM_CCK_Local_Referenda

Ondřej, COM_CCK_Belarus, 29 srpen 2018

According to Belarusian legislation, local referendum exists in order to address key issues for local population belonging to particular administrative-territorial units corresponding to relevant councils, executive and administrative bodies.

Obec Protivanov - referendum o větrných elektrárnách

Obec Protivanov - referendum o větrných elektrárnách

COM_CCK_Local_Referenda

Adam & Aneta Jareš, COM_CCK_Czech_Republic, 02 únor 2018

V roce 2015 se v rámci zastupitelstva obce začala diskutovat rekonstrukce a navazující rozšíření větrného parku ze stávajících dvou o dalších pěti větrných elektráren. Ze zápisu zastupitelstva vyplývá řada pozitivních skutečností, jež lze jednoznačně označit za příklady dobré praxe.