Obec Protivanov - referendum o větrných elektrárnách

Obec Protivanov - referendum o větrných elektrárnách

Adam & Aneta Jareš, COM_CCK_Czech_Republic, 02 únor 2018

V roce 2015 se v rámci zastupitelstva obce začala diskutovat rekonstrukce a navazující rozšíření větrného parku ze stávajících dvou o dalších pěti větrných elektráren. Ze zápisu zastupitelstva vyplývá řada pozitivních skutečností, jež lze jednoznačně označit za příklady dobré praxe.

 

Předně se zastupitelé shodli na tom, že do tématu je nutné zapojit občany obce. Proto byla navržena anketa a na výsledky jejího hlasování mělo navazovat místní referendum. Poměrně důsledné zjištění názorů občanů obce bylo odůvodněno tím, že zvažovaná výstavba přesahuje volební období současného zastupitelstva. Ze zápisu z jednání zastupitelstva dále vyplývá, že zastupitelé považovali za neakceptovatelnou navrhovanou platbu obci ve výši 1 % z ročního obratu větrného parku. Zohlednili přitom situaci na trhu se zelenou energií a fakt, že podmínky provozovatelů jiných větrných elektráren jsou zajímavější. V neposlední řadě na jednání zastupitelstva zaznělo, že by zastupitelé a jejich rodinní příslušníci neměli přijímat pozvání k prohlídkám větrného parku ze strany jeho provozovatele, aby nedošlo k situacím, jež by mohly nahrávat případnému střetu zájmů, a že zastupitelé včetně svých rodin mají možnost si větrné elektrárny blíže prohlédnout spolu s dalšími občany v rámci dne otevřených dveří. Zastupitelé závěrem tohoto bodu schválili usnesení o schválení ankety a místního referenda k větrným elektrárnám v poměru 10:1.

V březnu roku 2016 byla realizována anketa, která ukázala, že se občané obce nestaví k větrným elektrárnám negativně, nevadí jim a neobávají se jejich případného negativního vlivu na své zdraví. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 53 % občanů obce starších 18 let
a téměř polovina respondentů (47 %) se přiklonila k rozšíření větrného parku.

V červenci téhož roku byly připraveny podklady k vyhlášení místního referenda, jež mělo navázat na výsledky dotazníkového šetření. Termín konání místního referenda měl být stanoven na 7. a 8. října 2016, aby se (v souladu s řadou doporučení a ustálenou judikaturou) shodoval s volbami do zastupitelstva Olomouckého kraje. Stejně jako v těchto volbách se o místním referendu mělo hlasovat v budově úřadu městyse Protivanov, ovšem opět v souladu s doporučením, tentokráte Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra,
v jeho oddělené části, tj. v jiné místnosti.

V závěru jednání místního zastupitelstva bylo usnesením vyhlášeno místní referendum o otázce: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Protivanov podporovalo rozšíření stávající větrného parku nacházejícího se v katastrálním území Protivanov o dalších maximálně pět větrných elektráren?“ Podklady byly přijaty a usnesení o vyhlášení místního referenda bylo schváleno v září roku 2016 v poměru 7:2.

Místního referenda se zúčastnilo 48,9 % oprávněných osob, místní referendum bylo tedy platné. Ze zúčastněných osob se pro ANO vyjádřilo 225 (56,82 %) a pro NE 155 (39,14 %). Místní referendum tak bylo rovněž závazné vzhledem k tomu, že se pro rekonstrukci
a rozšíření větrného parku vyjádřilo více než 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.