Ako táto stránka funguje

Táto stránka funguje ako burza nápadov, dabáza a komunikačný kanál pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o občiansku participáciu.

Na stránke môžete zdieľať svoje príspevky o miestnych referendách, petíciách, či o participatívnych rozpočtoch. Príspevky môžu byť vo forme krátkeho článku (zdieľanie skúseností), otázky, či dokonca expertného názoru. Všetko sa počíta. Využite prosím k tomuto náš formulár na úvodnej stránke. Pomocou formulára tiež môžete požiadať o konzultáciu/pomoc s Vašim prípadom. Jediným potrebným údajom je Vaša e-mailová adresa.
 
Vyplnil/a som a zaslal/a formulár. Kto ho číta?
 
Príspevok dostáva automaticky editorská rada:

Uladzimir Kavalkin - petitions.by, Belarus

Ondřej Cakl - Transparency International Czech Republic

Bartosz Wilk - Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Miklos Ligeti - Transparency International Hungary

Martin Kollárik - Slovak Governance Institute

Čo sa deje následne?

Editori príspevok skontrolujú a následne bude publikovaný v príslušnej sekcii webu, pričom Vás jeden z editorov bude o zverejnení informovať. Ak je zaslaný príspevok prosbou o radu či otázkou, odpovieme Vám e-mailom.

Jazyk

Príspevok môžete zaslať v ktoromkoľvek jazyku: čeština, slovenčina, bieloruština, maďarčina, polština, angličtina.


Stránka je výstupom projektu Reinforcing Direct Democracy in Belarus, podporeného z Medzinárodného Vyšehradského fondu a Ministerstva zahraničných vecí Holandska.
 
Obsah, grafický dizajn: Ondřej Cakl
 
Expertný dohľad: Uladzimir Kavalkin
 
Programovanie: Michal Mariánek

 ~

Impressum: Web is maintained by ... . Creative commons BY-NC-SA. Authors of texts: Adam Jareš, Aneta Jarešová, Arturas Judickis, Uladzimir Kavalkin, Bartosz Wilk, Katarzyna Batko-Tołuć, Martin Kollárik, Veronika Prachárová, Ctibor Košťál, Ondřej Cakl